W dniu 25 lipca 2020 r. dokonano zmiany treści zapytania ofertowego dotyczącego realizacji pośrednictw pracy w projekci „Praca – Start!” Organizator dokonał zmian w ogłoszeniu i dokumentacji postępowania.

Wprowadzone zmiany obejmują między innymi:

1) Wprowadzenie maksymalnej liczby dni o które Oferent może skrócić termin wykonania zamówienia (10 dni) i w zwiazku z tym zmiana w zakresie Kryterium nr 2 – Termin wykonania zamówienia.

2) Zmiana Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie dodatkowych obowiązków Wykonawcy obajmujących m.in zapewnienie sal z wyposażeniem, komputerów z dostępem do Internetu i środków ochrony osobistej.

Zmienioną dokumentację postępowania organizator zamieszcza z opisem ZMIANA. W związku z dokonanymi zmianami Organizator wyznacza nowy termin składania ofert na 29.07.2020 r. godzina 9.00

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zmianach znajduje się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1254726