W dniu 7 listopada 2019 r. dokonano zmiany treści zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi „Indywidualne i grupowe doradztwo i poradnictwo zawodowe w projekcie „Praca – Start!”. Organizator zmienił zapis w polu „miejsce realizacji zamówienia”
Było: Rzeszów.
Jest: Rzeszów, Przemyśl, Rymanów, Sanok, Jasło.

W związku z dokonaną zmianą Organizator wskazuje nowy termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 12.11.2019 r. godz. 11.00 w B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, 35-045 Rzeszów, ul. 3-go Maja 13, III piętro, pokój nr 8 – sekretariat
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2019 r. o godz. 12.00 w B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, 35-045 Rzeszów, ul. 3-go Maja 13, III piętro, pokój nr 8 – sekretariat.

Załączniki do zapytania ofertowego nie uległy zmianie.

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zmianach znajduje się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1215257

Zapraszamy do składania ofert.