Zmiana treści zapytania ofertowego

W dniu 12 listopada 2019 r. dokonano zmiany treści zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi „Indywidualne i grupowe doradztwo i poradnictwo zawodowe w projekcie „Praca – Start!”. Organizator zmienił zapis w polu „miejsce realizacji zamówienia” Organizator...

czytaj dalej

Zmiana treści zapytania ofertowego

W dniu 7 listopada 2019 r. dokonano zmiany treści zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi „Indywidualne i grupowe doradztwo i poradnictwo zawodowe w projekcie „Praca – Start!”. Organizator zmienił zapis w polu „miejsce realizacji zamówienia” Było: Rzeszów....

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności

W dniu 31 października 2019 r. zamieszczono w Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi "Indywidualne i grupowe doradztwo i poradnictwo zawodowe w projekcie „Praca - Start!". Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w projekcie

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, powyżej 29 roku życia, mieszkanek i mieszkańców województwa podkarpackiego, zwłaszcza osób spełniających przynajmniej jedno z kryteriów: -osoba długotrwale bezrobotna, -osoba...

czytaj dalej

Witamy na stronie projektu ‘’PRACA-START!”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. B-Consulting Bartłomiej Gębarowski...

czytaj dalej